Belastingconsulent - Administratie

Advies - Apeldoorn

                  Advies - Apeldoorn

BETALEN


Wil je deze zorgtoeslag aanvragen? 

Maak dan € 39.75 over aan JABO ADVIES  NL97 SNSB 09102 39 525 onder

 vermelding van postcode en huisnummer

maak GRATIS je PayPal account aan


                       ZORGTOESLAG                        

  

Zorgtoeslag is een bijdrage van de Nederlanse overheid aan burgers die een Nederlande zorgverzekering

hebben en op tijd hun premie hiervoor betalen. De toeslag is bedoeld als tegemoetkoming, zodat iedereen in staat is om zijn 

zorgverzekering te betalen, ook wanneer je een relatief laag inkomen hebt.

 Zorgtoeslag is dus niet voor iedereen. Mensen met te hoog 

verzamelinkomen hebben geen recht op zorgtoeslag.

Kan ik zorgtoeslag krijgen ?

VOORWAARDEN

* Je inkomen is niet te hoog

   In 2017 mag je inkomen niet hoger zijn dan € 27.857,- per jaar

   Heb je een toeslagpartner? Samen mag jullie inkomen niet hoger zijn dan € 35.116.- per jaar

* Je vermogen/spaargeld mag niet hoger zijn dan € 107.752.-

  Heb je een toeslagpartner? 

 Samen mag jullie vermogen/spaargeld niet hoger zijn dan € 132.752.-