Belastingconsulent - Administratie

Advies - Apeldoorn

                                Advies - Apeldoorn

Click op "1e HULP" en bekijk filmpje
BETALEN

Kinderopvangtoeslag aanvraag €29,50

overschrijven naar NL97 SNSB 09102 39 525 

t.n.v. JABO-Advies te Apeldoorn onder

vermelding van je postcode + huisnummer

of betaal per  >>>>>>maak GRATIS je PayPal account aan


   kinderopvangtoeslag 

  

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?


Als je kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kan je mogelijk 

kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als je in het buitenland woont of werkt. 

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van kinderopvang.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet jij en je toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt je kind in belangrijke mate.

  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspalzalen (LRKP). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang.

  • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hierin moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar.

  • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

  • Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgerscursus bij een  gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

  • Per 1 januari 2018 geldt dit ook voor Peuterspeelzalen.